Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 41. kötet, 1924.

MATEMATI KAI ES TE R MÉ S ZETTUD OMA NYI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD, AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA A BÁRÓ KORNFELD ZSIGMOND-ALAPÍTVÁNY KAMATAI FELHASZNÁLÁSÁVAL SZERKESZTI FRÖHLICH IZIDOR OSZTAI.YTITKAH. XLI. KÖTET. HÁROM TABLAVAL. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1925

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék