Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 55. kötet, 1937.

TARTALOMJEGYZÉK. Lap TIULLA BÉLA: Terraszok és szintek a Duna jobbpartján Duna­adony és Mohács között 193—222 FEHÉR DÁNIEL : Az alföldi homokos talajok biochémiai vizs­gálata, tekintettel a fásításra 133—164 FEJÉR LIPÓT: Hatványsorok többszörösen monoton együtt­hatósorozattal 1— 27 HARWOOD H. F.: lásd MAURITZ BÉLA. KENYERES BALÁZS: Sachliche Beweise bei der Klärung von Todesfällen című könyvének és a törvényszéki orvostan újabb irányának ismertetése 289—307 LIPKA ISTVÁN: Dirichlet-sorok és hatványsorok szingularitá­sairól 272—277 MANNINGER REZSŐ: A newcastle-i betegség ragályanyagának tulajdonságairól 225—230 MANNINGER REZSŐ és MARCIS ÁRPÁD: Kísérletek az Aujeszky­féle betegség ragályanyagával 232—238 MARCIS ÁRPÁD: lásd MANNINGER REZSŐ. MAURITZ BÉLA és H. F. HARWOOD: A Tátika-csoport bazaltos kőzetei 75—103 MAUTHNER NÁNDOR: Egy új pyrogallolaldehyd szintézise .. 186—190 MIIIAILICH GYŐZŐ: A meleg befolyása a bauxitcement-beton szilárdságára 30— 42 RADOS GUSZTÁV: Adalékoka Gauss-féle számtest elméletéhez 250—269 ROTARIDES MIHÁLY: A csigák helyváltoztatásának morpho­lógiai alapvonalai 105—130 ROZLOZSNIK PÁL: A Bihar-hegycsoport tektonikai helyzete a Kárpátok rendszerében 46— 68 'SIGMOND ELEK: Jeltntés a III. nemzetközi talajtani kon­gresszus néhány kiemelkedőbb tudományos eredményéről 240—248 TIHANYI MIKLÓS: Weber-féle resolvensek szorzása 173—183 ZINNER ERNŐ: Regiomontanus Magyarországon 280—287

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék