Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 58. kötet, 1939.

^fSHS» ly \I ATKMÄTJ KAI É8 T ÉR ME S Z E T TUD O MÁN ÉRTESÍTŐ A M. TUD. AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA . fr^hk 8ZERKESZTI MAURITZ BELA OBZTÁLYTITKÁR. LVIII. KÖTET. MATHEMATISCHER UND NATURWISSENSCHAFTLICHER ANZEIGER DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN REDIGIERT VON B. MAUBITZ KLASSENSEKRETÄR. IBI I0JHSZM flZEMtt BAND LVIII. Üúsztíi KÖIVVTIR.J OjA. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1939.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék