Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 62. kötet, 1943.

TARTALOMJEGYZÉK. Lap ABODV (ANDERLIK) ELŐD: Egyenletes turbulencia, gyorsított és lassított folyadékáramlásban 154—171 ABODY (ANDERLIK) ELŐD és PETÚR ALAJOS: AZ oszlopok kih jlásának egy kérdéséről 175—184 BÉKÉSY MIKLÓS : Vizsgálatok magyarországi anyarozsféleségek alkaloidáitól ' .*...! 137—152 v. BOTVAY KÁROLY: Egyszerűsített eljárás & talajok me­chanikai elemzésére VENDL M. szedimentációs mérlegével 324—333 FEJES LÁSZLÓ: AZ ellipszis izoperimetrikus és az ellipszoid izepifanikus tulajdonságától 88—92 Iss EKITTZ BÉLA: Szövetdarabok légzése magas oxygénnyomós mellett ,.. '. ...... 214 ifj. ISSEKUTZ BÉLA: A hőszabályozás idegi szervezése 216 KŐNEK FRIGYES és SZÁSZ KÁROLY: Új helyi érzéstelenítő hatású vegyületek (kokainpótlók) szintézise oxy-, illetve halogénketonsavaktól 109—125 LIPKA ISTVÁN: A Newton—Sylvester-féle tételről 80—85 OLGYAY MIKLÓS : A feketerozsda pyenidiumának és aecidiurná­nak fejlődési kapcsolatai 245—246 PETÚR ALAJOS 1. ABODY (ANDÍKUK) ELŐD. RÉDEI LÁSZLÓ: Másodfokú számtestek gyürüosztálycsoport­jának páros részéről,. a Pell-féle és az rx 2+sy 2 =z 2 n Diophantosi egyenletről. 1 13—33­RÉDEI LÁSZLÓ: Másodfokú számtestek gyűrűosztálycsopoit- ' "jának páros részéről, a Pell-féle és az rx % + .s-Í/ 2 =z 2" Diophantosi egyenletiől. II 35—46 RÉDEI LÁSZLÓ: Másoüfokú számtestek gyűrűos: tálycsopor. ­jának páros részéről, a Pell-féle és az rx* + sy 2=z 2 n Diophantosi egyenletről. III .' 48—61 ROMWALTER ALFRÉD: Adatok a légzés geokémiájához .... 127—135 RÓZSA PÁL 1. SCHULEK ELEMÉR. SCHULEK ELEMÉR és RÓZSA PÁL: Néhány 2-mctliyl-l, 4­naphthochinon-, illetve methylnaphíhohydrochinonszár­mazék quantitativ meghálálozásáról v. 95—107 ifj. SZABÓ ZOLTÁN: A plankton-lények méreteinek meghatá­rozása 232—242 SZÁSZ KÁROLY 1. KŐNEK FRIGYES. SZŐKEFALVI NAGY BÉLA: Perturbációk a Hilbert-féle tér­ben. II 63—78 SZŐKEFALVI NAGY GYULA: Polinomok értékkészlete bizonyos tartományokban 1—10 SZTRÓKAY KÁLMÁN: A nagybányai Kereszthegy ércásványai 291—321 VENDEL MIKLÓS: A kőzetek üvegtartalmának kvantitatív méiéséről 249—267 VITÁLIS ISTVÁN: Karbonkorszakú kőszén a Zempléni Sziget­hegységben 269—289 WELLMANN OSZKÁR : A szervezet anyagcseréjének áthangolása tej- (hús-), vegyes és növényi táplálkozás esetén. ...... 186—196 ZTMMERMANN ÁGOSTON: A Thymus reticuluma 201—122

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék