Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 6. kötet, 1868.

50003 M ATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDÓS MI KÖZLEMÉNYEK. VONATKOZÓLAG A HAZAI VISZONYOKRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATHEMATIKAI KS TEKMKSZETTUDOMÁNYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF. Ti. KÖTET 1868. I. SZÁM. MAG NE TI KAI HELYMEGHATÁROZÁSOK MAGYARORSZÁGBAN 186(5 ÉS 1867. ÉVEKBEN. „ . V j * / V % >*/ Dr. SCHENZL GUIDO KS KRUSPÉR ISTVÁNTÓL. Xjl '3—Jó f> EtfGESBEBGER FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. I860. •m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék