Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 7. kötet, 1869.

SCHENZL GUIDO: A nap melegség terjedése a föld mélyébe

I. A NAP MELEGSÉG TERJEDÉSE A FÖLD MÉLYÉBE. EGY TÁBLÁVAL. MÁSODIK RÉSZ.*) KÖZLI: pR. jScHENZL pUIDÓ. A MAOY. TUD. AKADÉMIA IKV. TAGJA. Azon észleletek, melyeket ezennel a nyilvánosságnak Átadok, folytatását képezik azon vizsgálatoknak, melyek 1863. évi november óta az itteni észleldében a hömérséknek a föld felső rétegébeni terjedése felett tétettek, s melyeknek eredménye, a két első évfolyamról, a „Matliematikai és Ter­mészettudományi Közlemények" V. kötetében már meg­jelentek. Az ezen észleletoknél használt műszerekben ez idö óta semmi változás sem történt, — ugyanazon üregek, s ugyan­azon hőmérők, melyek a két első évben, használtattak a 3 utóbbi 1866. 1867 és 1868. évben is. Mindaz, a mi az észlelde helyzetéről, az üregeknek a Duna 0 pontja feletti absolut magasságáról, az észlelési időről s rendszerről mon­datott, ezen utóbbi észlelési időszakra nézve is változatlanul áll. Még az egyes hőmérők correctiói is, melyek az idézett közlemények 104—106. lapján előtüntettek, szintén hasz­náltattak. Csak azt akarom megjegyezni, hogy a használt facsö­vek a föld nedvessége folytán az évek folyamában rotha­*) Az első megjelent a Közlemények V-ik kötetében. MATH. ÉS TERM. TUD. KÖZL. YII. K, 1869. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék