Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 9. kötet, 1871.

MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK VONATKOZOLAG A HAZAI VISZONYOKRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATHEMATIKAI ÉS TEKMÉ8ZETTUD0MÍJYJ Ál,LA .VIKI BIZOTTSÁGA, SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF IX. KÖTET. 18 7 1. BUDAPEST, 1875. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÖ-IIIVATALÁBAKI (Akadémia-utcza, akad. bérház).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék