Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 14. kötet, 1876-1877.

MATHEMATIKA1 ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. VONATKOZÓLAG A HAZAI VISZONYOKBA, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF. XIV. KÖTET. 1876/7. BUDAPEST, 1877. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (AKADKMIA-CTCZA. AKAD1 MIAI BÉRHÁZ.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék