Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 15. kötet, 1877-1878.

MATHEMATIKA1 ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. VONATKOZÓLAG A HAZAI VISZONYOKRA, KIADJA A MAG YAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF. XV. KÖTET. 1877/8. BUDAPEST, 1878. A M. T. 'AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (AKADKMIAI ÉPÜLET.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék