Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 29. kötet, 1906-1908.

— MA THEMA TIK AT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK VONATKOZÓLAG A HAZAI VISZONYOKRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI D r LENGYEL BÉLA. XXIX. KÖTET. 1. SZÁM. A j KÖNNYEN ÁTSAJÁTÍTHATÖ PHOSPIIORSAV JELENTŐSÉGE ÉS MEGHATÁROZÁSA TALAJAINK TRÁGYASZÜKSÉGLETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA CZÉLJÁBÓL A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁTÓL JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ IRTA I) R 'SIGMOND ELEK AZ OESZ. M KIR. NÖVÉNYTERMELÉSI KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS VEGYÉSZE (MAGYAR-ÓVÁIl) Ára 4 korona. — BUDAPEST, 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék