Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 37. kötet, 1930-1935.

A SEPARÁTIÓS SEJTMAGOSZTÓDÁS ELMÉLETE ÉS SZEREPE A NÖVÉNYEK FEJLŐDÉSÉBEN ÉS RENDSZERÉBEN. I DX A • FILARSZKY NÁNDOR A gróf Vigyázó Sándor- és Ferenc-vagyon jövedelmének felhasz­nálásával kiadja a M. Tud. Akadémia. BUDAPEST, 193 0. MATEMATIKAI ÉS TE RMÉSÍ^WJBüOMÁNY/ KÖZLEMÉNYEK^ * y VONATKOZÓLAG A HAZAI VISZONYOKRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMANY.0S AKADÉMIA MATEAtATIKAI ÉS T^RM.-TUDOMÁNYI^ttANDÓ BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI: MAURITZ BÉLA R. TAG. XXXVII. KÖTET. l. SZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék