Mathematikai és Physikai Lapok 8. (Budapest, 1899)

1. füzet

A MATHEMATIK AI ÉS PHYSIKAI LAPOK NYOLCZADIK KÖTETÉNEK TARTALMA. Első füzet. Skopál István : Megfelelő háromszögek és tetraéderek polárterekben (Első közlemény) 1 ; Kürschák József : A valós számoknak raczionális tör­tekkel való megközelítéséről 10; Perenyj Kandid : Egy elemi geometriai tétel 15; Klupathy Jenó : Egy ívlámpa hatásfokáról 23; Ellend József: Villamos hullámhosszúság és törési mutató 29 ; Csemez József : Az érint­kezési elektromosság eredetéről (Christiansen után) 34; Szíjártó Miklós : Van der Waals megfelelkező állapotokra vonatkozó törvényének igazolása. Kritikus állandók meghatározása. (Amagat után) 43; Megoldott feladatok. (Lévay Ede, Doroghi Ignácz, Péch Aladár) 55; A Mathematikai és Phy­sikai Társulat tagjainak névsora 59. Második füzet. Visnya Aladár: Az indukált helyettesítések elméletéhez 65; Klüg Lipót: Észrevételek «Egy elemi geometriai tétel» czínm czikkekhez 71; Pékár Dezső : A színes fényképezésről 92; Szekeres Kálmán : A fotometriai egységekről 106; Physikai Laboratorium (ólomforrasztás, vezető üveg) 115. Harmadik füzet. Kürschák József : A komplex változó gammafüggvényéről. (Első köz­lemény) 117; Skopál István: Megfelelő háromszögek és tetraéderek polár­terekben. (Második és befejező közlemény) 125; Zemplén Győző : Elemi tétel az egész számok felbontásáról 135; Károly Irén: A párák szerepe a koherer-jelenségeknél 138; Dieiz Lajos: Telegrafálás elektromos ívfény­nyel 141 ; Kövesligethy Radó : A Hold hegyeinek kísérleti utánzása. (Első közlemény) 147; Megoldott feladatok (Csillag Vilmos) 159; Irodalom (Róna Zsigmond, A légnyomás a m. birodalomban 1861—1890-ig. Ism. Steiner Lajos; Ostwalds’ Kiáss d. ex. Wiss. 59., 63., 70. Ism. Lakits Ferencz) 162.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék