Mathematikai és Physikai Lapok 22. (Budapest, 1913)

1-3. füzet - Pólya György: A valószínűség-számítás néhány kérdéséről és bizonyos velük összefüggő határozott integrálokról. (Első közlemény)

A VALÓSZÍNŰSÉG SZÁMI TÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL ÉS RIZONYOS VELÜK ÖSSZEFÜGGŐ HATÁROZOTT INTEGRÁLOKRÓL. (Első közlemény.) Tartalomjegyzék. I. Laplace problémája. II. , III., IV. A generátor-függvények módszere. V., VI., VII. A f sin djpc sin a%x... sin anx J xn clx integrál ki­o számítása, diszkussziója, tulajdonságai. VIII. Bernoulli tétele. IX. A PoissoN-féle «nagy számok törvénye». X. Gauss hibatörvénye Sommerfeld módszere szerint. XI. Sorok összetartásának valószínűsége és hasonló kérdések. XII. Megjegyzések. Jelen dolgozat alapját és leglényegesebb tartalmát azom tény következetes alkalmazása képezi, hogy bizonyos, való­színűségek, egyszerű és természetes módon, n dimenziós tér­fogatok, illetve két ily térfogat viszonya által mérhetők. Ezen felfogás mathematikai eredménye, hogy áz elemi1 Való- szinűségszámítás egy használatos mödszér’e, a «fonctions géné- ratrices», vagy mint magyarosan mondhatjuk, a generátor- függvények módszere úgy . módosítható, hogy határozott irfte- grálok kiszámítására szolgálhat.' Kitűnik továbbá, hogy a On + l oc I sin an+ix x •n+l dx TZ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék