Matematikai és Fizikai Lapok 49. (Budapest, 1942)

A MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK negyvenkilencedik kötetének tartalma. Oldal Borbély Samu: Lövedékek ellenállásának hidrodinamikai meg­közelítő meghatározásáról........................................................................... 254 — Über die näherungsweise hydrodynamische Bestimmung des Geschosswiderstandes ................................................................................ 27g De tes László : Az intersztelláris anyagok fénygyengítése.............. 187 — Über die Schwächung des Lichtes durch die interstellare Materie 20(5 Fejes László : Az egyenlőoldalú háromszögrács mint szélsőért ék­feladatok megoldása........................................... 238 — Das gleichseitige Dreiecksgitter als Lösung vön Extremalaufgaben 248 Geüswam Géza: Az interpoláció alapfüggvényeiről ....................... 76 — Über die Grundfunktionen der Interpolation ................................. 83 Hajós György: A hibabecslés alapjai ...................................................... 84 — Grundzüge der Fehlerabschätzung ........................................................ 122 Ki lczeb Gyula: A látszólagos mozgás...................................................... 170 — Die scheinbare Bewegung......................................... 186 Ko rnis Gyula: A matematika nevelő hatása..................................... 230 — La valeur educative des mat hématiipies............................................ 237 Mo lnár József: Egy elemi geometriai szélsőért ékfeladat .............. 249 — Über eine elementargeometrische Extremalaufgabe ........... 253 Sz őkefalvi Nagy Béla: Függvények megközelítése Fourier-soruk számtani közepeivel .................................................................................... 123 — Approximation der Funktionen durch die arithmetischen Mittel ihrer Fourierschen Reihen ......................................................................... 138 Ortvay Rudolf: Galilei és az újkori tudományos gondolkodás kibontakozása .................................................................................................. 139 — Galilei und die Entfaltung des neuzeitlichen wissenschaftlichen Denkens ...................................................................................................... 169 PociAny Béla: Gyászbeszéd Bados Gusztáv ravatalánál .............. 228 Ré dei László: Jelentés az 1942. évi König Gyula-jutalomról .... 1 — Bericht zur Verteilung des Julius König-Preises vom Jahre 1942 33 — A rácsparallelogrammákról ...................................................................... 73-— Über Gitterparallelogramme....................................................................... 75 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék