Méhészeti Lapok, 1887 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1887. január / 1. szám

TIII. évfolyam. 1. SZáffl. 1887. MÉHÉSZETI LAPOK A MAGYAR ORSZÁGOS MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI KRIESCH JÁNOS. miau ) wiiui int ti t. h iil AZ EGYESÜLET A KIRÁLYNÉ Ő FELSÉGE FÖYÉDNÖKSÉGE ALATT ALL. mHMiuiiiiiniiMiiwi|iiliiiiiiiiiininiinuAiiitiiiUHuiunnIiiiitiiiiHwbHuubiuiaiiHmiiiiiuiitwiiiiiiHliuiHniiiniiniMmHinHMiHmiuiiiwuimiiwinaHivnHMiUHiiMimiilQiiiwiTiliiiiiNiiiiiimi>iiiUiiwú>Hiiiniiiiii<iYiHtiumumiN|mii TARTALOM : A « Hungária* mézpergettyü. (Ábrával.) Kühne Ferencz. — A méhek ' . téli védelme. Csinádi Lajos. — Utolsó szó a délmagyarországi egyleti kaptá* • * '. rak fölött keletkezett kanapé-processusban. Aristomachus. — A többes kaptá­inak előnyei. Dr. Dzierzon. — Egyesületi élet. — Lapszemle. Tanon Pál. — Méhészeti mozgalmak. — Méhzsongás. (Klinkárt Emil, Ács János, Mariányi Antal, Csík János.) — Levélszekrény. — A borítékon : Uj tagokul jelentkez­tek. — Tagsági dijat fizettek. — Egyesületi mondanivalók. — «The Gresham* életbiztosító társaság évi kimutatása. — Ambroíic Mihály hirdetése. E folyóiratot a társulat tagjai az évdij (2 frt) fejében Kapják. Előfizetés utján az ára: egész évre 3 frt. HIRDETÉSEKET petitsoronként lő krajczárjával számítunk. — Egyesületi tagok a díjnak csak egy harmadát fizetik. Minden küldemény' KRIESCH JÁNOS műegyetemi tanárhoz czimzendö. BUDAPEST, 1887. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. Brózsa Ottó könyvnyomdája. A mai számhoz KÜHNE FERENCZ és TÁRSA árjegyzéke van mellékelve. 50686 :'?rC. ■ '1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék