Méhészeti Lapok, 1888 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1888. január / 1. szám

IX. évfolyam. Január 1888. 1, szám, MÉHÉSZETI LAPOK A MAGYAR ORSZÁGOS MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE Á H AV I FOLYÓIR A X KRIESCH JÁNOS. • íj AZ EGYESÜLET A KIRÁLYNÉ Ö FELSÉGE FÖVÉPNÖKSÉOE ALATT ÁLL. Méhésztársainkhoz. — Juhász Pál. a kitűnő veterán méhész. Dö.mötöh László (Arcz- • ' ' '7>™ képpel). — A méhek ingerlékenysége. Söték Kálmán. — Pár szerény észrevétel. Vámossy Mihály. — Visszhang Tanos Pál úrnak «Neiszer redivivus» czímü czikkére. Hehe László. ■ ■; — Egyesületi élet. — Méhzsongás (Téli esték). — Kérdések és feleletek. — Levélszekrény. ■ £ A borítékon : Tagságra jelentkeztek. Tagdíjbefizetések 1887 deez. hóban. Mondani való. £ folyóiratot a társulat tagjai az évdij (2 frt) fejében kapják. Előfizetés utján az ára: egész évre 3 frt. = fi tettetéseket petil&or outiéul krajczárjáea l számítunk. = Egyesületi tagok a díjnak csak egg harmadát fizetik. Minden küldemény KRIESCH JÁNOS műegyetemi tanárhoz czimzendő. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. t ETEHH KtjiWVTAft"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék