Méhészeti Lapok, 1888 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1888. január / 1. szám

Tagságra jelentkeztek. Fráter Sándorné Kotaj, Grieszbach Ede Bálincz, Szőlősy Géza Szigetvár, Urs Simon Újvidék, Váczy István Kisvárda. Tagdíjbefizetések 1887. deezember hóban. 1884- re. Guoth Gusztáv Füzesgyarmat, Haliéi- János Röjtök. 1885- re. Barényi Antal Hugyagh, Degány Ágost Veczel, Guoth Gusztáv Füzes­gyarmat, Laurenszky Ferencz Eördarma, Oltvidéki tanítói kör. Varga Kálmán Kisölved, Zseni Mór Halas. 1886- ra. Barényi Antal Hugyagh, Bállá János A.-Besnyő, Dégány Ágost Veczel, Fiacska Károly Gántli. Guoth Gusztáv Füzesgyarmat, Laurenszky Ferencz Eördarma, Novoszeleczky Ede Hunkócz, Oltvidéki tanítókor, Szauer Alajos Bánfalva. Szabó Dénes T.-Sz.-Miklós (1 frt). Szigethy Károly Csepel, Török Antal Méhi, Varga Kálmán Kisölved. 1887- re. Adelman Károly Uj-Sz.-Anna, Bieliczky Gyula Zombor, Barényi Antal Hugyagh, Básthy Ignácz Heves, Bogár Mihály B.-Földvár, Cspmány József Repszeg, Csere László Ó-Gyalla, Degány Ágost Veczel. dr. Fényes Kálmán Arad, Fodor Károly Alibonár, Fiiszár János Bodoncz (1 frt), Fodor Ferencz Sárbogárd. Fábián Sándor Budapest, Garlathy Oszkár Óvíz. Guoth Gusztáv Füzesgyarmat, Gaál Géza Budapest, Ferenczrendi zárda Galgócz, Gazd. egylet Kecskemét. Horváth Miksa Nemes-Bükk, Horváth Ignácz Csáktornya, Hemmert Mátyás Csernya, Kemeczky Károly Pákozd, Kiss István Szt-Ló'rincz, dr. Kolozsvárt- L. Budapest, Krigovszky Henrik Rimóez, Kiss István B.-Ujfalu, Kis Dániel H.-Szoboszló, Knau Antal Eberhard, Király István S.-Szt-György, Kucsay Ferencz T.-Domonya, Kiss Andor Gladna, Laurenszky Ferencz Eördarma, Lelik János M.-Pécska, Maczinger Károly Kerecsend, Marcsák János Sz.-Remete, Molnár Albert Ada, Műszer Károly Körmend, Márkus László Fülek, Mihalovich István Páka, Magyeriu Andronik O.-Forgács, Novoszeleczky Ede Hunkócz, Németh István Szinérszeg, Ormay Antal Rétság, Ősz István D.-Földvár, Oltvidéki tanítókor, Öveges Alajos Peér (1 frt). Pékár Lajos Tamási, Puskás Antal Felsőbánya, Pesznekker József Martonvásár, Pellet Gyula Bánfalva, Ragályi Géza Ragály, Rosenberg Oszkár P.-Poó. Rattesid Mór Both. Szalay István Debreczen, Sperlák János Czegléd, Szemes Árpád N.-Czernya. Szauer Alajos Bánfalva, Szabó Dénes T.-Sz.-Miklós (1 frt), Szabó Mihály Tolna-Szántó, Szigethy Károly Csepel. Szalay József Kovácsháza, Szegedvidéki méhészegylet, Sarlay Pál Détér, Stary János Galantha (1 frt). Szabó György László Kis-IIjszállás (3 frt), Trittner Ferencz Buda­pest, Tóth Lajos Külfürged, Udvardy Károly Czegléd, Varga Kálmán Kis-Ölved, Várady László N.-Bajom, Vucsák Sándor Tótlak (1 frt). Waager Péter N.-Mányok, Wolf Keresztély Törökbecse. 1888- ra: Bállá Pál Újvidék, Corchus Gyula Rákos, Decker Aladár Budapest, Fritz Pál Rónaszék. Fráter Sándorné Kotaj, Guoth Gusztáv Füzesgyarmat, Gaál Gábriella Érsekújvár, Gérgelyi Kálmán Budapest, Griesbach Ede Bálincz, Graffics Imre Kuzma. Heller Dávid Sz.-Fehérvár, Juhász Pál Tardoskedd, Kiss István Szent-Ló'rincz, Kiss Dániel H.-Szoboszló, Keifler János V.-Boglár, Kisded János Gencs, Korbuly Zaty O-Radna, Király László Miskolcz, Lázár Gergely Konyár, Dr. Löwy Mór Tamási, Lugasy Ferencz Felsőbánya, Ludvigli N. János Budapest. Nuszbek Sándor Sarkad, Nagy György M.-Szigel, Nyitray Aurél Erdőd, Nagy Hluminát Szt-Antal, Nádosy Kálmán Szt-Lőrincz, Nagy­károlyi p. olvasókör (1 frt 35 kr.), Péterffy Károly Titel, Pavláth Ferencz Budapest, Pöschl testvérek Bálványos (3 frt), dr. Rosenbach Emil Terecske, Rókay József R.-Palota, dr. Sávoly Viktor Sárbogárd, Sztojka József Kőrösbánya, Szauer Alajos Bánfalva. Szőllőssy Géza Szigetvár, Szobonya Mihály Miskolcz (1 frt), Szabó Károly Trnova, Sarlay Pál Détér, Szőllészeti és kertészeti szakiskola Pozsony, Thébusz János Zólyom, Urs Simon Újvidék, Uray József Csomaköz, Veszelovszky Ágost Párád, Vetsey József Tóth (1 frt 50 kr.). Váczy István Kisvárda. Vinkler József Nagyvárad, Vámossy Mihály Budapest, Waldmayer Károly Pécs.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék