Katolikus főgimnázium, Mezőkövesd, 1925

A MEZŐKÖVESDI KIRÁLYI К ATHO LI К U S REÁLG IMNÁZIUM TIZENÖTÖDIK ÉRTESlTŐJ E. 1925—26-IK ISKOLAI ÉV. KÖZLI: BAYER RÓBERT K1R. IGAZGATÓ.- NYOMATOTT „A SZÍV" SZENT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MEZŐKÖVESDEN. 1926. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék