Református gimnázium, Mezőtúr, 1879

Л MEZŐ Т С К i REFORMÁ GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 1879—80. tanévről. —■ - — .....­KÖZZÉTESZI: EODOLAI L-íáuSZILÖ SZ ÉVI IOAZOATÓ. MEZŐ-TÚR, NYOMATOTT GYIKÓ K. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1880. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék