Evangélikus Algimnázium, Miskolc, 1883

ey>S<g; Miskolc/.. 1PS4. Nyomatott ö/v. Sárforyne és Mercse könyvnyomdáját« A MISKOLCZI ÁGOSTAI H1TV. EVANG. ALGYMNASIUM ÍS 1Ы11 liSOIsil ÉRTESÍTŐJE az 1883—84, iskolai évről, KÖZLIK: HORVÁTH SÁNDOR gymnasinmi igazgató. WOLFGANG LAJOS olcuii iskolai igazgató. I I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék