Állami Hunfalvy gimnázium, Miskolc, 1919

A MISKOLCZI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA értesítője AZ 1919—20-IK TANÉVRŐL. KÖZLI: KIRNER DEZSŐ H. IGAZGATÓ. NYOMATOTT A „MAGYAR JÖVŐ“ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL, MISKOLCZ, 1920.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék