Református Leánygimnázium, Miskolc, 1923

I A tiszáninneni református egyházkerület miskolczi felső leányiskolájának és leánygimnáziumának I és a vele kapcsolatos internátusnak I ÉRTESÍTŐJE :: JJ az 1923/24 iskolai évről. Közzéteszi: DOMBY LÁSZLÓ igazgató. Klein, Ludvig és Szeiényi r.-t. könyvnyomdája. Igazgató: Szelényi Lajos.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék