Református leánygimnázium, Miskolc, 1934

nil lllll llllllll I llll 111 lllll III I ill III ill Hill ill Hill ill llllll llll Illi I ill I In 111 llliilllll I iillllllii lllllli i lllllli illHllii lllllliilllllliilllllliillllll I ||||||||||||||||||||||||||||!|j||[j|!l!;it||||t||||||Í7 pi|l|i|||ll"|l||l|l|i||||i,|i||||i,l|l|||i|ltl|||i||ilHI"|ilHI|"|ll|l"l|l|ll""l||l"l|l||l"l'l||l""l||l|l"l||l"|i|||l"l|l|||i"'l||l"'i||||i"i|||l"'i|||l"'HI|l"'ilHI'"'llll",'llll"''ll|^ A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET I MISKOLCI j LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK | Ü ÉS A VELE KAPCSOLATOS q I INTERNÁTUSÁNAK j ÉRTESÍTŐJE I AZ 1934—3s- ISKOLAI ÉVRŐL. 4 SZERKESZTETTE: PÉTER PÁL 1 = IGAZGATÓ. MISKOLCI KÖNYVNYOMDA RT

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék