Református leánygimnázium, Miskolc, 1940

MISKOLCI TANKERÜLET A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI TÓTH PÁL NŐNEVELŐ INTÉZETE LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK LEÁNYLICEU MÁNAK ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS INTERNÁTUSÁNAK ÉVKÖNYVÉ AZ 1940-1941. ISKOLAI ÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 95-IK ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: VITÉZ DOMOKOS GYÖRGY IGAZGATÓ FEKETE PÁL ÉS TÁRSAI FELSŐ M AG V ARO RSZÁGI NYOMDAVÁLLALAT, MISKOLC

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék