Református leánygimnázium, Miskolc, 1942

MISKOLCI TANKERÜLET A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI TÓTH PÁL NŐNEVELŐ INTÉZETE LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK LEÁNYLICEUMÁN AK ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS * INTERNÁTUSÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1942 — 1943. ISKOLAI ÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 97-IK ÉVÉBEN SZERKESZTETTE, VITÉZ DOMOKOS GYÖRGY IGAZGATÓ FEKETE PÁL ÉS TÁRSAI FELSŐMAGYARORSZÁGI NYOMDAVÁLLALAT, MISKOLC

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék