Felsőbb Leányiskola, Miskolc, 1916

A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET MISKOLCZI FELSŐ LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉS LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉS A VELE KAPCSOLATOS 1NTERNÁTUSNAK H ETVE N EGYEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1916-17. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: DOMBY LÁSZLÓ IGAZGATÓ. MISKOLCZ NYOMATOTT A SZELÉNYI-NYOMDÁBAN 1Э17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék