Magyarország történeti helységnévtára 1773-1808 – Árva megye (1989)

Árva megye történeti helységnévtára (1773-1008) - Vári járás

ÁRVA MEGYE 12 Sor­szám N é V Jog­állás Térkép­szelvény­szám Birtoklási, gazdasági és egyéb adatok 1 2 3 5 123. NEMESDEDINA pag VI 7 Dedinszky család/n b K V Dedina/I p K és mások/V Dedina Zemenska/t Dedina vel Pagus Nobiiium/t Neinesdedina/n Dedina Nobiiium/b Dedina Zemánszka/V Nemes-Dedina/L Dédina-Zemenská/L Dedina Dominorum/L 124. NIZSNA (+) Nižnya/i Nissnya/i Nižna/t Nizsna/n L Nisna/p Nizsnya/b Nischnya/K Nisnya/V Nižná/L Nižnáwes/L PSg VI 7 Каліага/п V Az Árvái Uradalom része. /b A mellette levő Osztrasitza nevű hegyen régi vár nyomai Iáthatók./V 125. PARASZTDUBOVA (+) Dubova/i n p V Sedlaczka Dubowa/i Dubová Sediaoka/t Dubová Colonorum/t Duboua/A Szediaka Dubova/V Sedlacka Dubowa/K Paraszt-Dubova/I. Dubowa Zedlácká/L pag V 7 Kamara/n K V Az Árvái Uradalom része./b Sajtja híres. /V b L 126. PODEJEL pag VI 7 Kamara/n V Podbielya/1 K Az Ár va.i Uradalom része./b Podbyelya/I A közeli Biela Szkala nevű hegyen Podbiely/t váromladékok vannak. /V Podbiela/n V L Podbjel/p Podbieil/b Podbéiy/L 127. PRIBIS (+) pag V 8 Kamara/n V Pribiss/i t p b Az Árvái Uradalom része./b Pribis/n V L Pribisch/K Pribi s/L 128. TURDOSSIN (+) Tordossin/1 Twrdossin/'l Turdossin/t n Turdoss/t Thurrdossin/p Tv/rdoschin/K Thurdosin/V Thurdos/V Tvrdosin/V Tverdossin/L Twrdossjn/L opp VI 6 Kamara/n V Az Árvái. Uradalom része./b Nevezetes sóháza 1715-ben állíttatott fel, 1791 óta Galiciábói a vieiieskai bányákból szállíttatik ide a só. Két szentegyháza, ispotálya із van./V Vásárai: Január 25. (Pál fordulása) Május 1. Szeptember 14. November 1. (Mindenszentek) Sóhivatal 129. (egy fűrészmaiom Tudrossin terüietén)/P

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék