Modern Nyelvoktatás, 2013 (19. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 1-2. szám

Modern Nyelvoktatás A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Alapító Főszerkesztő Szerkesztő SZÉPE GYÖRGY (1995-2011) MEDGYES PÉTER (2012—) Eötvös Loránd Tudomány- egyetem DRÓTH JÚLIA Szent István Egyetem Szerkesztőbizottság BÁRDOS JENŐ Eszterházy Károly Főiskola CSIZÉR KATA Eötvös Loránd Tudományegyetem GONDA ZITA Trefort Ágoston Gyakorlóiskola EINHORN ÁGNES Miskolci Egyetem NIKOLOV MARIANNE Pécsi Tudományegyetem Tanácsadó Testület ABÁDI NAGY ZOLTÁN, GÓSY MÁRIA, HIDASI JUDIT, KLAUDY KINGA, KONTRA MIKLÓS, LENGYEL ZSOLT, MANHERZ KÁROLY, SZÉKELY GÁBOR, TERTS ISTVÁN Könyvszemle Szoftverrovat Szótárszemle Hírek DRÓTH JÚLIA Szent István Egyetem HORVÁTH JÓZSEF Pécsi Tudományegyetem LÁZÁR A. PÉTER Eötvös Loránd Tudományegyetem SZŐLLŐSY-SEBESTYÉN ANDRÁS, a MANYE főtitkára Szerkesztőség petermedgyes@yahoo.com droth.julia@gmail.com Kiadó Felelős kiadó és felelős szerkesztő Nyomás és kötés ISSN Tinta Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kondorosi út 17. info@tintakiado.hu; Tel.: 06-1-371-0501 KISS GÁBOR igazgató Vareg Produkció (www.vareg.hu) 1219-638X * A Modern Nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai folyóirat, amely évente három alkalommal, két szimpla és egy dupla számban jelenik meg. Interdiszcip­lináris kiadvány: a nyelvtanítással és nyelvtanulással kapcsolatos tanulmányok ötvözik a nyelv- és a neveléstudomány, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia elméle­ti alapjait és kutatás-módszertani hagyományait. A gyakorló pedagógusok minél szé­lesebb körének érdeklődésére tart igényt, ezért - közérthető formában - a nyelvtaná­rok számára fontos elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. A Modern Nyelvoktatásban megjelenő közlemények bármely idegen nyelv oktatá­sára kiterjednek, beleértve a magyart mint idegen nyelvet is. A folyóirat magyar nyelvű, de minden egyes tanulmányt idegen nyelvű tartalmi kivonat vezet be. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően lektorált (refereed) folyóirat: a beküldött tanulmányokat belső és külső bírálók véleményezik. Szívesen fogadunk frissen megjelent tudományos és szakkönyveket ismertetésre, bírálatra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék