Szalay László (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 3.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 2. Történelmi dolgozatok magyar nyelven 1504—1566 (Pest, 1857)

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA. SCRIPTORES. III.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék