Szalay László (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 4.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 3. Első portai követség 1553—1554(Pest, 1858)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. SCRIPTORES. IV.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék