Szalay László (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 5.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 4. Első portai követség, 1555—1557 (Pest, 1859)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HI ST ORIO A. SCRIPTOREíá. V.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék