Szalay László (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 6.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 5. Második portai követség, 1567—1568 (Pest, 1860)

I wm MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. SCRIPT ORE S. VI.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék