Szalay László (kiadta): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 9.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 6. Vegyes levelek, 1538—1549 (Pest, 1860)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. SCRIPTORES. IX.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék