Toldy Ferenc (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 12.: Brutus János Mihály m. kir. történetíró magyar históriája, 1490—1552. 1. II. Ulászló király országlata (Pest, 1863)

MONOMENTA IIÜNGARIAE HISTORICA. SCRIPTORES. XII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék