Nagy Iván (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 15.: Késmárki Thököly Imre naplója, 1693—1694 (Pest, 1863)

MONÜMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. SCRIPTOEES. XV.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék