Thaly Kálmán (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 24.: Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes írásai (II. Bp., 1873)

MONÜMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. SCRIPTORES. XXIV.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék