Thaly Kálmán (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 24.: Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes írásai (II. Bp., 1873)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. MÁSODIK OSZTÁLY: ÍRÓK. HUSZONNEGYEDIK KÖTET. BUDAPESTEN, 1873. NYOMATOTT A M. KIR. TUD. EGYETEM NYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék