Wenzel Gusztáv (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 25.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 10. Vegyes levelek, 1569—1571 (Pest, 1871)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ RISTORI CÀ. SCRIPTORES. XXV.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék