Wenzel Gusztáv (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 26.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 11. Vegyes levelek, 1572—1573 (Bp., 1873)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ III STORIO A. SCRIPT ORE S. XXYI.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék