Szilágyi Sándor (kiadta): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 29.: Szamosközy István történeti maradványai, 1566—1603, 3. 1603 (Bp., 1877)

MONUME NTA HUNGÁRIÁÉ IIISTORICA. SCEIPTORES. IZZIK:.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék