Szilágyi Sándor (kiadta): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 30.: Szamosközy István történeti maradványai, 1566—1603, 4. Vegyes följegyzések (Bp., 1880)

MONUMENT A HUNGÁRIÁÉ H IS TORICA. SOEIPTOBES.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék