Szalay László (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 32.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái. Pótlékok s név- és tárgymutató a 12 kötethez (Bp., 1875).

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. S C RI P T O II E S. XXXII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék