Nagy Gyula (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 35.: Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. századokból. III. (Bp., 1896)

MONUMENTA H U N G A RI A E H IS TOK ! CA. S C J{ i P T O H E S.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék