Nagy Gyula (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 35.: Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. századokból. III. (Bp., 1896)

MONUMKNTA HÜNGAEIAE HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA í i i ' i - . i TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. MÁSODIK OSZTÁLY. I HÓK. HARMINCZÖTÖDIK KÖTET. BUDAPEST, 1896. A MAGTAB TUT). AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. < A7. Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék