Műemlékvédelem, 1967 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1967 / 3. szám - TÁJÉKOZTATÓ - Antalné Czétényi Piroska: Rövid hírek

a fia, Hild József páratlan arányú építőtevé­kenysége jut majd nagy szerephez. A század évfordulása sok alkotását találta felújítva és a mai életbe való szerves beilleszke­désük érdekében korszerűsítve átalakítva. A forgalom és a közlekedés kívánta a József nádor tér 1. sz. ház árkádosítását. Itt volt a Blumenstöckl vendéglő, ahova Hild József járt az asztaltársaságával. A hasonló helyzet kívá­nalma árkádosította az Engels tér 1. sz. házat is (tervező a BVTV. Czeglédy Jenő), és ugyancsak az árkádosítás teszi lehetővé az Eötvös Loránd utca 2. sz. ház fenntartását és 1968-ra tervezett felújítását is. (Tervező a VÁTI, Beck Zsuzsa és Gimesy Béla.) Elkészült a helyreállítási terve annak a ház­nak is, amelyen az emléktábla van : a nagy 1838- as árvíz után épült, már említett „Derra” ház­nak (József Attila u 16. Tervező a BVTV. Sza- bady Sándor). Még tart a mellette álló, egykori Almásy ház korszerűsítése és felújítása, szem­közt, a Mérleg utca 11. számúé pedig már befe­jezéséhez közeledik. (Tervező a BVTV. Bognár Ferenc.) A VÁCI U. 50. szám alatt levő sarokháznak a kapualja visszakerül eredeti helyére, a Nyáry Pál utcai homlokzat középtengelyébe. Itt meg­maradt a kapualj mennyezetének díszítése, to­vábbi eredeti kiképzésének és színezésének a nyoma, elegendő adatot szolgáltatva a hiteles helyreállításhoz. (Tervező: HKI. Műemléki Osztálya, Szilárd István.) A NÁDOR U. 19. sz ház. helyreállítását 1967- ben fejezték be. (Tervező a BVTV. dr. Győry Árpádné és Jedovszky Éva.) Sajnálatosan elhú­zódik azonban Hild József legnagyobb, kétudva- ros lakóházának a Károlyi—Trattner háznak a felújítása. Ez előreláthatólag csak 1969-ben feje­ződik be. (Tervező a KÖZTI., Fehér Károly, s a HKI. Műemléki Osztálya, Jedovszky Éva.) A VÁCI U. 9. szám alatt levő, hajdani „Hét választófejedelem” fogadó már csak az emeletén őrzi egykori szép architektúráját. Földszintjén szeptemberben nyit kaput a megújult Bartók terem, előcsarnokában a ház egykori kapualját megtartották a tervezők. (KÖZTI., Azbej Sán­dor.) Az OKTÓBER 6. U. 7. számú ház (a Mar- czibányi palota) első emeleti díszteremsora is: méltóbb rendeltetéshez jut 1967-ben: iroda he­lyett a KGST reprezentatív tanácskozóterme lesz. (Tervező a KGMTI, dr. Valkó Gáborné.) Kár, hogy Hild Józsefnek a halála óta eltelt 100 esztendő alkotásainak éppen a javából pusz­tított el sok kiváló épületet. Nyomtalanul eltűnt pl. az egykori Kirakodó tér (a mai Roosevelt tér) klasszicista palota sora. A megmaradt rész azonban meggyőzően bizonyítja a reformkor Pestjének korszerű voltát. A városrendezés és a 186

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék