Műemlékvédelem, 1993 (37. évfolyam, 1-4. szám)

1993 / 1. szám

MŰEMLÉKVÉDELEM MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI SZEMLE XXXVII. évf. 1993 1. szám Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal lapja Szerkesztőbizottság: Mendele Ferenc (elnök); H. Sallay Marianne (elnökit.); Gerő László (főszerkesztő); Pamer Nóra (felelős szerk.); Császár László (szerk.); Nagy Tiborné (szerk. h.); + Ágostházi László. Entz Géza, Fejérdy Tamás. Horler Miklós, Szcntléleky Tihamér, Vörös Károly. Dercsényi Balázs Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta, árusításban megvásárolható az alábbi terjesztők hírlapárusainál: Magyar Posta. Bikádi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Enyedi Könyv-és Lapterjesztő Bt., Extra Hír Kft.. Futár Bt.. Passz Gmk. RH + BT, R. Pressz Hírlap- és Könyvterjesztő Kft. Előfizetési díj egy évre: 272 Ft, fél évre: 136 Ft. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1085 Telefon: /38-2399, 138-4300. Felelős kiadó: Horti József vezérigazgató. Főszerkesztő: déré) László. Szerkesztőség címe: Budapest, Postafiók 0. 1250 INDEX: 25 585 ISSN 0541—2439 92 247S veszprémi nyomda RT Veszprém Felelős vezető: Fekete István igazgató TARTALOM: Szerkesztőségi cikk: Aquincum ................................................................................. 1 Póczy Klára: Három római romterület hasznosítása Budapesten .......................... 3 Zsidi Paula: A római kori műemlékek helyzete Budapesten .................................. 11 Istvánfi Gyula: Feltárt épületmaradványok jelzésszerű bemutatása ....................... 24 Hajnóczi Gyula: Aquincum tanulsága ....................................................................... 29 Mezős Tamás: Római emlékek az aquincumi romkert határain kívül..................... 40 Ágostházi László: Az aquincumi katonaváros maradványainak műemléki konzerválása .................................................................................................................. 46 TÁJÉKOZTATÓ: Kovácsi Béla: Hazánk részvétele az UNESCO-világörökség jubileumi ünnepségsorozatán ....................................................................................................... 55 Könyv- és folyóirat-ismertetés .................................................................................... 57 A borítón Aquincum múzeuma SólyiJ. felvétele (1986)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék