Múltunk – politikatörténeti folyóirat 45. (Budapest, 2000)

3. szám - DOKUMENTUMOK - Amerikai magyarok a második világháború első éveiben. Részletek Vince Sándor levelezéséből (Közli: Varga Lajos)

9. Fényes László Vince Sándorhoz (Részlet) New York. 1941. december 7. [...] a múlt vasárnap 2 7 valóban megvolt az Új Fény-Vámbéry-gyűlés. Azt mondják, hogy Rusztemünk ragyogott, nem nevezte meg Eckhardtot, ha­nem csak mint „állítólag tisztelt barátomról" beszélt róla, ám összes állí­tásait maró gúnnyal tépte ízekre, s a gyűlés közönsége fanatizálva ordít­va tüntetett Eckhardt ellen és Vámbéry mellett. (Föltolakvós kérdés: hol van nyoma a sajtóban? Sajtó nélkül az események: nem történtek meg.) Az „Új Fény" a magyar zsidóság képviseletében lemarad Eckhardt kabát­ja szárnyáról, s a pittsburgi konvención is szakadás állt be. 2 8 [...] A legfontosabb azonban, hogy Anglia és vele Csehszlovákia megüzen­ték a mai Magyarország urainak a háborút, tehát Amerikában az U. S. háború esetén szintén erre a vonalra fog helyezkedni - amitől féltünk, s amit hirdetünk, mint szembenézni való tényt, megvalósul: értsék meg, keljenek fel, szét fogják tépni Magyarországot; egy mentség van, megal­kudni a helyzettel, levonni a konzekvenciát: jöjjön Károlyi. Most már az entente által elismert Károlyi jöjjön. Anglia elismeri Őt - ez látszik ki a hírekből -, azt kell remélni, vele az Amerikai Egy. Államok is el fogja is­merni. Ilyen körülmények között nem szabad csüggedni, minden erőnket meg kell feszíteni. [...] Az itteni „Szabad Fórum" 2 9 (a Demokrata Szöv. keretében és Terebessy rendelésében) most tartotta 2-ik előadását. Faludy a magyar irodalmi áramlatokról tartott rendkívül érdekes előadást, a New York-i magyar­ságnak kezd tágra nyílni a szeme: hát kacsapecsenye nélkül így is lehet kultúrát terjeszteni? Az az érzésem: ezek az előadások igen népszerűek és hasznosak lesznek mozgalmunkban. [....] 2 7 Az 1941. december 2-i gyűlésről van szó. 2 8 Az Amerikai Magyarok Szövetségének 1941. november 27-i pittsburgi konvencióján a vezetésből a szélsőséges jobboldali vezetők kimaradtak, s lényegében a szervezetből is tá­voztak. Göndör szerint a bridgeporti Egyetértés náci ihletésű lap, mely élénken agitált Roosevelt ellen, s ők hangsúlyozták, hogy az Amerikai Magyarok Szövetsége nem németel­lenes. Vezetőik többek közt: Csongrádi Kornél, Ladányi Zsigmond, Finta Sándor. 2 9 A Magyar Demokraták Amerikai Szövetségének 1941. december 25-én indult lapja, a Harc, először A/4-es oldalon stencilezett eljárással (később nyomdai úton) készült. A lap in­dulásához Vámbéry irt beköszöntőt, s közölte Károlyi üzenetét. Cikkel jelentkezett Jászi, Fényes, Vince és mások. A lap közölte a Magyar Fórum előadásaink témáját is: pl. Halász Miklós: Úri és népi magyarság; Lorsy Ernő: Ferenc József; Faludy György: Eszmei áramla­tok az új magyar irodalomban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék