Múltunk – politikatörténeti folyóirat 49. (Budapest, 2004)

1. szám - DOKUMENTUMOK - Kéthly Anna New York-i levelezéséből (1956. november-1957. március) (Közli: Strassenreiter Erzsébet)

Gyomai Imre a Paris Match munkatársa, a Populaire és a Paris Presse-tői Szélpál Árpád a francia rádió magyar munkatársa Bolgár ? Szilágyi ? Csukássy ? Badus ? Etienne Faragó ? ? ? Farkas ? Francé Soir és francia rádió Faragó Lucien Presse Agentur AFP. Ezek közül a két elsőt ismerem. Szélpál valamikor a Népszava mun­katársa volt A zsidótörvények miatt külföldre távozott onnan tudó­sította tovább a Népszavát Szélig szerint az 1948-as emigráció Bán-Szélig vonala ellen, mint „kommunisták" ellen hadakozott, bizo­nyára Peyerék érdekében. Most nem tudom, hogy mi az álláspontja velünk szemben. Gyomai polgári újságíró, jó tollú, ügyes ember, közelebbit nem tu­dok róla. A többit egyáltalán nem ismerem. Ha volna valami megjegyzése ezekkel kapcsolatban, kérem szíves értesítését Kéthly [s. k.] 14. Kéthly Anna levele Herzog Károlyhoz 1957. február 12. Kedves Herzog elvtárs, II. 7. és 9-i leveleket megkaptam, a mellékletekkel együtt A fiatalok­nak írtam, kérem, továbbítsa a levelemet Egri és Gábori jelentését megküldtem Szélignek, kértem, hogy a to­vábbiakra vonatkozólag ő adjon utasítást 5 8 A jelentésekre vonatkozólag közlöm, hogy minden fontos adatot to­vábbítok az ötös bizottságnak. Ezeknek azonban az a kívánsága, hogy ne csak a tanúságtétel anyagáról, hanem a tanúk személyéről is adjak egy kis összefoglalást Ezért kérem, ha jegyzőkönyvet vesz fel, 5 8 Egri György és Gábori György 1957 elején, amerikai felkérésre, a CIA finanszíro­zásában, Tuniszban agitációs és propaganda körúton vett részt és a magyarországi eseményekről tartott előadásokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék