Múltunk – politikatörténeti folyóirat 51. (Budapest, 2006)

3. szám - Valóság és tudósítások - Vörös Boldizsár: Illés Béla „Guszev-ügye" - avagy hogyan lett az írói kitalációból történelmi tény 1945 és 1951 között

VÖRÖS BOLDIZSÁR Illés Béla „Guszev-ügye" ­avagy hogyan lett az írói kitalációból történelmi tény 1945 és 1951 között A II. világháború végén még folytak a harcok Budapesten, amikor Illés Béla, 1 a szovjet hadsereg magyarországi lapja, az 1945-1948 között meg­jelentetett Uj Szó főszerkesztőjeként az újság 2., február 6-i számában közzétett egy írást, amely részletesen foglalkozott azzal, miként támogat­ták az oroszok, Nagy Péter cár a Rákóczi-szabadságharcot. A cikk beveze­tő gondolatai jól mutatják, hogy az író milyen aktuálpolitikai összefüg­gésrendszerbe illesztve ábrázolta a történelmi eseményeket: „A hivatalos magyar történelemírás következetesen hallgatott arról, hogy Rákóczi Fe­renc 1703-tól 1711-ig állandó kapcsolatban állott Nagy Péter (I. Péter) orosz cárral [...] Érthető, hogy a Habsburg-imperializmust kiszolgáló magyar történelemírók elhallgatták azt, hogy Nagy Péter támogatta a magyar szabadság-mozgalmat, de annál indokoltabb lett volna, hogy az oroszok és Rákóczi viszonyát teljességében feltárják azok a történelem­írók, akik meg akarták védeni a magyar népet attól, hogy a német zsol­dosává, majd a német áldozatává váljék." 2 Az Uj Szó következő, 1945. február 10-i számában Illés ismét egy történelmi tárgyú cikket jelentetett meg Orosz tisztek Kossuth Lajosért címmel, amely Guszev százados és 1 DIÓSZEGI András: Illés Béla alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966. 153-157. /Arcok és vallomások/; Illés Béláról újabban lásd Árpád von KLIMÓ: A Very Modest Man': Béla Illés, or How to Make a Career through the Leader Cult. In: The Leader Cult in Communist Dictatorships. Stalin and the Eastern Bloc. Szerk.: Balázs APOR-Jan C. BEHRENDS—Polly JONES-E. A. REES. Palgrave Macmillan, New York, 2004. 47-62.; FÖLDES Anna: Az Irodalmi Újság könyve. - Tanulmányok, portrék és dokumentumok, mellékletben az 1956. november 2-i szám facsimiléje -. Új KÉZirat Kiadó, Budapest, 2001, különösen 121-137., 216. 2 ILLÉS Béla: Rákóczi és az oroszok. Uj Szó, 1945. február 6. - A korabeli szövegeket eredeti helyesírással közlöm, a kurziválások az idézetekben az eredeti kiemeléseknek felelnek meg. - A cikkhez lásd például PÉTER László: A nemzeti múlt legendái és tilalomfái. In: uő: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 92.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék