Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 38. (1985)

MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA ORSZÁGOS KUTATÓFILM KÖZPONT BUDAPEST VI. LENIN KRT. 67. 1391 BUDAPEST, PF. 241. TELEX: 22-6936 akamu TELEFON: 220-425* Igazgatási Titkárság Személyzeti vezető Főkönyvelőség Üzemeltetési Osztály Számítástechnikai Központ KUTATÓFILM OSZTÁLY ORSZÁGOS KÚT A TÓFILM KÖZPONT Budapest V. Akadémia u. 11. Telefon: 116-820, 116-828, 116-829 MŰSZERTECHNIKAI FŐOSZTÁLY MÉRÉSTECHNIKAI OSZTÁLY MŰSZERFEJLESZTÉSI OSZTÁLY Budapest VI. Lenin krt. 67. Telefon: 220-425* AKUSZTIKAI KUTATÓLABORATÓRIUM Budapest XI. Budaörsi út 45. Telefon: 850—777 INFRA TECHNIKA Budapest V. Városház u. 1. Telefon: 186—522 MŰSZERKÖLCSÖNZÉSI FŐOSZTÁLY MŰSZER KÖLCSÖNZÉSI OSZTÁLY MÜSZERELLÁTÁSI OSZTÁLY MŰSZERRAKTÁR Budapest VI, Lenin krt. 67. Telefon: 420-967, 420—126 SZERVIZKÉPVISELETI FŐOSZTÁLY Budapest XI. Bártfai u. 65. Telefon: 869-844* Telex: 22-5114 mtamn> SZAKTANÁCSADÁSI OSZTÁLY Budapest VI. Lenin krt. 67. Telefon: 220-425* Beruházási és Anyaggazdálkodási Osztály Budapest V. Városház u. 1. Telefon: 182-916 FELSŐOKTATÁSI ÉS KUTATÓFILMTÁR Budapest V. Városház u. 1. Telefon: 186—522 SZOLGÁLTATÁSAINK MŰSZER KÖ LCSÖNZ ÉS Műszerek kölcsönzése Kölcsönműszerek bemutatása, kezelési tanácsadás Kölcsönzött műszerek szállítása Műszerjavítás - karbantartás Kooperációs kölcsönzés SZERVIZSZOLGÁLTATÁS A 26. oldalon felsorolt cégek műszereinek üzembehelyezése, garanciális és garancián túli javítása, karbantartása, felújítása és szaktanácsadás KUTATÓFILMEK KÉSZÍTÉSE - KÜLÖNLEGES FILMTECHNIKA Nagysebességű és idősűrítő felvételek Schlieren-vizsgálatok Mi kroki nematográf ia Filmanyagok mágneshang-csíkozása Kutatófilmes dokumentáció Filmhangositás MŰSZERTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS Speciális akusztikai vizsgálatok, zaj- és rezgésmérések Akusztikai rezgéstechnikai kutatás, fejlesztés, tervezés és szaktanácsadás Hő- és infratechnikai mérések Mechanikai igénybevétel mérése nyúlásmérőbélyeges módszerrel Villamos mennyiségek mérése és regisztrálása Cél műszerépítés Üj mérési módszerek kidolgozása Szabályozástechnikai rendszerek tervezese és kidolgozása Mérési adatok számítástechnikai feldolgozása Műszaki-tudományos számítástechnikai feladatok megoldása Mérési adatarchiválás SZAKTANÁCSADÁS Műszer- és méréstechnikai tanácsadás Országos Műszernyilvántartás Műszaki Folyóirat- és Könyvtár Műszerprospektustár Szabad Műszerkapacitás Adattár Országos Müszerszervíz-nyilvántartás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék